Sprzęt ochrony układu oddechowego

Znakowanie sprzętu ochrony układu oddechowego

Znakowanie sprzętu ochrony układu oddechowego powinno zawierać następujące informacje:

  • nazwa lub logo producenta;
  • numer identyfikacyjny (oznaczenie modelu);
  • typ i klasę ochronną sprzętu;
  • numer normy, której wymagania sprzęt spełnia;
  • datę produkcji;
  • informacje dotyczące przechowywania i/lub daty przydatności do użytku;
  • napis "Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania".