Sprzęt ochrony twarzy i oczu

Znakowanie sprzętu ochrony oczu i twarzy

Oprawy (ramki) i szybki powinny być znakowane oddzielnie. Jeżeli stanowią one całość to wszystkie wymagane symbole znakowania powinny znajdować się na oprawie (ramce).

Znakowanie szybek ochronnych

Na szybkach i/lub oprawach okularów, gogli, osłon twarzy, przyłbic spawalniczych powinien być zawsze umieszczony numer identyfikacyjny producenta., a także w zależności od przeznaczenia:

  • klasa optyczna od 1 do 3 (nie umieszcza się znakowania klasy optycznej na szybkach zewnętrznych);
  • symbole odporności mechanicznej: "S" - podwyższona odporność, "F" - uderzenie o niskiej energii, "B" - uderzenie o średniej energii, "A" - uderzenie o wysokiej energii;
  • symbol odporności na zamglenie (zaparowanie) - "N";
  • symbol odporności na uszkodzenie powierzchni przez drobne cząstki pyłu - "K";
  • symbol określający ochronę przed stopionym metalem i odporność na przenikanie gorących ciał stałych - "9".

Znakowanie opraw

Na oprawach szybek i filtrów (z wyłączeniem opraw filtrów laserowych) powinny być umieszczone: numer identyfikacyjny producenta i numer normy, a także (w zależności od zastosowania) omówione już symbole: "A", "B", "F", "S", i cyfry: od 3 do 9, określające zakres stosowania do ochrony przed:

  • cieczami (w postaci kropel lub rozbryzgów) - "3";
  • grubymi cząstkami pyłu (większymi niż 5 µm) - "4";
  • gazami i drobnymi cząstkami pyłu (parami, mgłami, dymami i pyłami o rozmiarze cząstek mniejszym niż 5 µm) - "5";
  • łukiem powstającym podczas zwarcia elektrycznego - "8";
  • stopionym metalem i przenikaniem gorących ciał stałych - "9".

Oprócz tego na oprawie może znajdować się znak certyfikacji (znak "B" lub oznaczenie "CE"), świadczący o tym, że ochrona spełnia wymagania ujęte w odpowiednich normach polskich i europejskich.

Znakowanie filtrów optycznych

Współczynnik przepuszczania ochronnego filtru optycznego jest opisany za pomocą oznaczenia, które stanowi kombinacje numeru kodowego (od 2 do 6) i stopnia ochrony (zaciemnienia) do 1,2 do 16. Oznaczenie filtrów spawalniczych nie zawiera numeru kodowego, lecz tylko stopień ochrony (zaciemnienia) - aż 23 stopnie w zakresie od 1,2 do 16. Na filtrach chroniących przed: nadfioletem umieszcza się numery kodowe 2 i 3, podczerwienią - 4, olśnieniem słonecznym bez wymagań w podczerwieni 5, z wymaganiami dla podczerwieni - 6.

Przykład
Na przykład oznaczenie "6-3,1" informuje, że jest to filtr chroniący przed olśnieniem słonecznym z wymaganiami dla podczerwieni, o stopniu ochrony "3,1".

Filtry optyczne mogą być podobnie znakowane jak szybki ochronne, np. literami "B", "S", "K", "N" i cyframi "1", "2", "3", "9".

Znakowanie filtrów chroniących przed promieniowaniem laserowym

Filtry chroniące przed promieniowaniem laserowym są znakowane w sposób odmienny niż pozostałe filtry. Gęstość mocy i gęstość energii promieniowania laserów o: pracy ciągłej, impulsowych, z modulacją dobroci i z synchronizacją modu, stanowią podstawę do oznaczania filtrów laserowych i ich opraw (okularów, gogli). Istnieje 10 oznaczeń filtrów chroniących przed promieniowaniem laserowym (od L1 do L 10) oraz 5 oznaczeń filtrów laserowych i ich opraw stosowanych do prac przy justowaniu laserów i układów laserowych (od R1 do R5).

Znakowanie siatkowych ochron oczu i twarzy

Siatkowe osłony twarzy przeznaczone do ochrony przed intensywnym promieniowaniem cieplnym są oznaczane dodatkowo symbolem "G".

Znakowanie tarcz i przyłbic spawalniczych

Znakowanie tarcz spawalniczych powinno zawierać: symbol producenta, numer normy, której wymagania wyrób spełnia (EN 175). Dodatkowo tarcze zachowujące stałość swoich wymiarów po zanurzeniu w wodzie oznaczone są symbolem "W".
Znakowanie przyłbic spawalniczych powinno zawierać następujące symbole: symbol producenta, numer normy której wymagania wyrób spełnia, symbol odporności na uderzenie przez cząstki o dużej prędkości.