Sprzęt ochrony głowy

Znakowanie przemysłowych hełmów ochronnych

Każdy hełm ochronny (spełniający wymagania normy PN-EN 397) powinien mieć odlane lub wytłoczone znakowanie zawierające następujące informacje:

 • numer normy (EN 397 lub PN-EN397),
 • nazwę lub znak identyfikacyjny producenta,
 • rok i kwartał produkcji,
 • typ hełmu - według określenia wytwórcy (naniesiony zarówno na skorupie, jak i na więźbie),
 • rozmiar lub zakres rozmiarów (naniesiony zarówno na skorupie, jak i na więźbie).

Każdy hełm spełniający dodatkowe wymagania (wg normy PN-EN 397) powinien zawierać znakowanie (odlane, wytłoczone lub naniesione na trwałej samoprzylepnej naklejce) stwierdzające ten fakt. Znakowanie to może zawierać następujące symbole:

 • -20°C lub -30°C   - bardzo niska temperatura stosowania
 • +150°C               - bardzo wysoka temperatura stosowania
 • 440 Vac               - elektroizolacyjność
 • LD                       - odkształcenie boczne
 • MM                      - odpryski stopionego metalu

Do każdego hełmu ochronnego powinna być przymocowana etykieta zawierająca niżej wymienione informacje (w języku kraju, w którym hełm jest sprzedawany):

 • w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony hełm powinien pasować albo być dopasowany do rozmiaru głowy użytkownika;
 • hełm tak wykonano, aby pochłaniał energię uderzenia, ulegając częściowemu zniszczeniu lub uszkodzeniu skorupy lub więźby, często niezauważalnemu, hełm który został poddany uderzeniu powinien być wymieniony;
 • ostrzeżenie użytkowników przed niebezpieczeństwem modyfikowania lub usuwania oryginalnych części składowych hełmu lub ich zastępowania częściami innymi niż zalecane przez producenta, hełm nie powinien być dostosowany, w celu instalowania wyposażenia dodatkowego, w inny sposób niż zalecany przez producenta;
 • nie należy stosować do hełmu farb, rozpuszczalników, klejów i samoprzylepnych etykiet, z wyjątkiem zalecanych przez producenta.
 • Każdy hełm ochronny (spełniający wymagania normy EN 379:1995) powinien mieć odlane lub wytłoczone znakowanie zawierające następujące informacje:
  • numer normy (EN 379);

  • nazwę lub znak identyfikacyjny producenta;
   rok i kwartał produkcji;
   typ hełmu (według określenia wytwórcy), powinien być naniesiony zarówno na skorupie, jak i na więźbie;
   rozmiar lub zakres rozmiarów, powinien być naniesiony zarówno na skorupie, jak i na więźbie;
 • Każdy hełm powinien mieć odlane lub wytłoczone znakowanie lub trwałą samoprzylepną etykietę stwierdzającą spełnienie dodatkowych wymagań, które podano poniżej:
  • bardzo niska temperatura - odpowiednio (-20)°C lub (-30)°C;
   bardzo wysoka temperatura - +150°C
   elektroizolacyjność - 440 Vac
   odkształcenie boczne - LD
   odpryski stopionego metalu - MM

Informacje dodatkowe

 • Do każdego hełmu ochronnego powinna być przymocowana etykieta zawierająca niżej wymienione informacje (w języku kraju, w którym hełm jest sprzedawany):
  • w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony hełm powinien pasować albo być dopasowany do rozmiaru głowy użytkownika;
   hełm tak wykonano, aby pochłaniał energie uderzenia, ulegając częściowemu zniszczeniu lub uszkodzeniu skorupy lub więźby, często niezauważalnemu, hełm który został poddany uderzeniu powinien być wymieniony,
   ostrzeżenie użytkowników przed niebezpieczeństwem modyfikowania lub usuwania oryginalnych części składowych hełmu lub ich zastępowania częściami innymi niż zalecane przez producenta, hełm nie powinien być dostosowany, w celu instalowania wyposażenia dodatkowego, w inny sposób niż zalecane przez producenta;
   nie należy stosować do hełmu farb, rozpuszczalników, klejów i samoprzylepnych etykiet, z wyjątkiem zalecanych przez producenta.