Przed czynnikami termicznymi

Odzież chroniąca przed czynnikami termicznymi

Odzież jest podstawowym i najprostszym do zastosowania środkiem przeciwdziałania szkodliwym wpływom klimatycznym.

W grupie odzieży chroniącej przed obciążeniem termicznym człowieka w środowisku pracy można wyróżnić odzież chroniącą przed:

  • zimnem
  • czynnikami gorącymi

W zależności od stanowiska pracy pracownik narażony jest na działanie jednego lub kilku czynników szkodliwych o różnym natężeniu i powinien być wyposażony w odzież zabezpieczającą przed działaniem wszystkich zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy.