Ze wspomaganiem przepływu powietrza

Sprzęt oczyszczający ze wspomaganiem przepływu powietrza (w połączeniu z maskami, półmaskami lub ćwierćmaskami)


1. Część twarzowa
2. Łącznik sprzętu
3. Wąż oddechowy
4. Złącze
5. Element oczyszczający
6. Dmuchawa
7. Bateria
8. Pas biodrowy