Aparaty wężowe sprężonego powietrza z zaworem regulacyjnym (zapewniające ciągły przepływ)

Aparaty wężowe sprężonego powietrza z zaworem regulacyjnym
(zapewniającym ciągły przepływ powietrza)