Sprzęt oczyszczający wyposażony w kaptur przeznaczony do użycia podczas pożaru

Ucieczkowy sprzęt oczyszczający
Sprzęt oczyszczający wyposażony w kaptur przeznaczony do użycia podczas pożaru

1. Kaptur
2. Wizjer
3. Półmaska wewnętrzna
4. Nagłowie
5. Element oczyszczający
6. Zawór wydechowy
7. Pojemnik do przenoszenia