Aparaty regeneracyjne z (KO2)

Ucieczkowy aparat regeneracyjny
Aparat ucieczkowy z tlenem chemicznie związanym (KO2)

1.   Worek oddechowy
2.   Wąż oddechowy
3.   Cześć twarzowa
4.   Zawór upustowy
5.   Absorber CO2
6.   Obudowa
7.   Generator tlenu
8.   Elementy nośne
9.   Zacisk nosowy
10. Gogle

 
Zobacz także

Środki ochrony skóry
- wymagania, dobór, stosowanie PORADNIK (pdf)

więcej