Sprzęt ucieczkowy

Sprzęt ucieczkowy

Sprzęt oczyszczający oraz izolujący ochrony układu oddechowego mogą być zaprojektowane w wersji ucieczkowej. Zadaniem sprzętu ucieczkowego jest ochrona użytkownika podczas ewakuacji ze strefy zagrożenia. Wymusza to spełnienie nieco innych wymagań w zakresie parametrów ochronnych i użytkowych, co znajduje odbicie w postaci odrębnych dokumentów normatywnych dla tej grupy sprzętu. Żaden z typów ucieczkowego sprzętu izolującego nie może być stosowany podczas wykonywania typowych czynności zawodowych, a jedynie do ewakuacji ze strefy zagrożonej.