Ochrona przed porażeniem prądem

Sprzęt ochrony oczu i twarzy chroniący przed porażeniem prądem elektrycznym

Do ochrony oczu i twarzy przed łukiem powstającym przy zwarciu elektrycznym stosowane są osłony twarzy. Osłony te nie powinny mieć zewnętrznych elementów metalowych oraz powinny zapewniać ochronę całej twarzy. Minimalna wysokość szybek powinna wynosić 150 mm, a grubość co najmniej 1,2 mm. Dodatkowo osłony powinny zapewniać ochronę przed:

  • uderzeniem o co najmniej o niskiej energii;  
  • promieniowaniem nadfioletowym (o oznaczeniu 3-1,2).

Osłony twarzy zapewniają ochronę przed porażeniem prądem o napięciu do 440 V. Ostatnio pojawiły się również osłony twarzy chroniące przed porażeniem prądem o napięciu do 1kV.
Osłony chroniące przed łukiem powstającym przy zwarciu elektrycznym powinny być oznakowane dodatkowo symbolem „8” [1].

Literatura

1. PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania