Przed promieniowaniem optycznym

Sprzęt ochrony oczu i twarzy chroniący przed promieniowaniem optycznym

   Ze względu na specyficzne zagrożenia wywoływane przez technologiczne źródła promieniowania optycznego występujące na stanowiskach pracy, takie jak: promieniowanie podczerwone, promieniowanie nadfioletowe, promieniowanie spawalnicze oraz promieniowanie laserowe, sprzęt ochrony oczu i twarzy można podzielić na:

  • sprzęt chroniący przed nadfioletem
  • sprzęt chroniący przed podczerwienią
  • sprzęt chroniący przed promieniowaniem emitowanym podczas spawania
  • sprzęt chroniący przed promieniowaniem laserowym

Dodatkowo można wyróżnić okulary chroniące przed olśnieniem słonecznym (tzw. okulary przeciwsłoneczne).