Odzież ochronna


Odzież ochronna

Do odzieży ochronnej zalicza się odzież,  która okrywa lub zastępuje odzież osobistą i chroni pracownika przed jednym lub wieloma zagrożeniami.

Do odzieży ochronnej nie zalicza się odzieży przeznaczonej do wykonywania prac, przy których występuje tylko intensywne brudzenie substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia, działają czynniki powodujące przyśpieszone niszczenie odzieży lub wymagana jest specjalna czystość wytwarzanego produktu. Ten rodzaj odzieży zaliczany jest do odzieży roboczej, która nie podlega obowiązkowej certyfikacji.

Odzież ochronną można podzielić w zależności od:

 • czynników szkodliwych, przed którymi chroni,
 • zapewnianego przez nią obszaru chronionego.

Ze względu na rodzaj zagrożenia odzież można podzielić na:

 • odzież chroniącą przed czynnikami chemicznymi
 • odzież chroniącą przed czynnikami biologicznymi
 • odzież chroniącą przed czynnikami mechanicznymi
 • odzież chroniąca przed czynnikami termicznymi
 • odzież chroniąca przed promieniowaniem elektromagnetycznym i porażeniem prądem
 • odzież chroniąca przed czynnikami atmosferycznymi i wodą
 • odzież przeznaczona do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem
 • odzież chroniąca przed promieniowaniem elektromagnetycznym i porażeniem prądem

Drugim kryterium podziału jest zapewniany przez odzież zakres ochrony:

 • odzież chroniąca tułów, np. płaszcze, peleryny, kurtki, kombinezony, fartuchy, fartuchy przednie, bluzy, ubrania, spodnie, kamizelki,
 • ochraniacze części tułowia, np. ochraniacze barku, ochraniacze klatki piersiowej, ochraniacze brzucha, ochraniacze pośladków, ochraniacze przedramienia,
 • nakrycia głowy, np. kaptury, kapelusze, czapki, berety.

Odzież ochronna powinna być tak zaprojektowana i wykonana, aby jej użytkownik mógł wykonywać czynności zawodowe mając zapewnioną ochronę przed jednym lub wieloma jednocześnie występującymi zagrożeniami.

Właściwości ochronne i użytkowe odzieży są zdeterminowane przede wszystkim przez właściwości materiałów, z których ją wykonano.
Właściwości użytkowe określają przydatność odzieży do prac w danych warunkach z punktu widzenia jej trwałości, właściwości higienicznych, wygody użytkowania.

Odzież ochronna powinna być prawidłowo dobrana do wymiarów ciała użytkownika dzięki odpowiedniemu systemowi wielkości uwzględniającemu wzrost, obwód klatki piersiowej i obwód pasa użytkownika.