Środki ochrony twarzy i oczu


Sprzęt ochrony oczu i twarzy

Dowolna postać środka ochrony indywidualnej osłaniającego oczy wraz z ich najbliższym otoczeniem oraz twarz lub jej część (czasami łączonej z ochroną szyi, uszu, karku i głowy).

Ze względu na konstrukcja można wyróżnić:

 • okulary ochronne;
 • gogle ochronne;
 • osłony twarzy;
 • przyłbice spawalnicze;
 • tarcze spawalnicze.

Drugim kryterium podziału sprzętu ochrony oczu i twarzy jest jego przeznaczenie. Stosując to kryterium sprzęt można podzielić na:

 • środki ochrony oczu i twarzy chroniący przed czynnikami chemicznymi
 • środki ochrony oczu i twarzy chroniący przed biologicznymi
 • środki ochrony oczu i twarzy chroniący przed czynnikami mechanicznymi
 • środki ochrony oczu i twarzy chroniący przed czynnikami termicznymi
 • środki ochrony oczu i twarzy chroniący przed promieniowaniem optycznym
 • środki ochrony oczu i twarzy chroniący przed łukiem powstającym przy zwarciu elektrycznym
 • środki ochrony oczu i twarzy przeznaczony do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem