Sprzęt ochrony głowy


Podstawowe zasady doboru przemysłowych hełmów ochronnych

Podczas dobierania hełmu należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

  • zakres temperatur stosowania,
  • zakres regulacji pasa głównego umożliwiający prawidłowe dopasowanie hełmu do głowy,
  • konieczność zapewnienia ochrony przed dodatkowymi  czynnikami szkodliwymi (porażenie prądem elektrycznym, odpryski stopionego metalu, bardzo wysoka temperatura, itp.),
  • okres przydatności hełmu do użytkowania,
  • występowanie na stanowisku pracy innych czynników mogących wpływać na utratę przez hełm parametrów ochronnych ( np. agresywnych czynników chemicznych),
  • wywoływanie przez hełm dodatkowych zagrożeń (np. gromadzenie ładunków elektro-statycznych na skorupie może być niebezpieczne przy stosowaniu w środowisku wybuchowym),
  • konieczność współpracy z innymi środkami ochrony indywidualnej (np.: osłoną twarzy, nausznikami przeciwhałasowymi, środkami ochrony dróg oddechowych).