Aparat wężowy zasysanego powietrza

Aparaty wężowe sprężonego powietrza z zaworem regulacyjnym
(zapewniającym ciągły przepływ powietrza)