Środki ochrony oczu i twarzy przed promieniowaniem nadfioletowym

Sprzęt ochrony oczu i twarzy chroniący przed promieniowaniem nadfioletowym

Do ochrony pracowników przed promieniowaniem nadfioletowym o nadmiernym natężeniu stosowany jest sprzęt ochrony oczu i twarzy.

Ze względu na konstrukcje sprzęt ten można podzielić na:

  • okulary;
  • gogle;
  • osłony twarzy.

Okulary oraz gogle przeznaczone są do ochrony oczu. W przypadku, gdy natężenie napromienienia przekracza wartości dopuszczalne dla skóry powinny być stosowane osłony twarzy, wyposażone w odpowiednie filtry optyczne.

Dobór sprzętu ochrony oczu i twarzy dokonywany jest w zależności od intensywności promieniowania. Dla źródeł promieniowania o dużej intensywności emitujących nadfiolet UVC i UVB wskazane jest stosowanie osłon twarzy za względu na możliwość szkodliwego oddziaływania nadfioletu oprócz oczu również na skórę twarzy. Przemysłowe źródła nadfioletu oprócz promieniowania nadfioletowego emitują również intensywne promieniowanie widzialne, wywołujące olśnienie świetlne. Z tego względu podczas doboru filtrów należy również uwzględnić natężenie promieniowania widzialnego. W tabeli 1 zostały podane typowe źródła promieniowania nadfioletowego oraz odpowiadające im oznaczenia filtrów.

Tabela 1. Oznaczenia oraz typowe zastosowania filtrów chroniących przed nadfioletem [1]

Oznaczenie

Typowe    zastosowania

Typowe źródła

3-1,2

3-1,4


3-1,7

Do użytku w obecności źródeł, które    emitują głównie promieniowanie nadfioletowe o długościach fal mniejszych niż    313 nm i kiedy olśnienie nie jest istotnym czynnikiem. Pokrywa się ono z    pasmem UVC i z większością pasm UVB

Lampy rtęciowe niskoprężne, takie jak    lampy bakteriobójcze 

3-2,0

3-2,5

 

Do użytku w obecności źródeł, które    emitują intensywne promieniowanie zarówno w zakresie UV, jak i światła widzialnego, i przez to wymagane jest osłabienie promieniowania widzialnego

Lampy rtęciowe średnioprężne, takie jak    lampy fotochemiczne

3-3

 3-4

Lampy rtęciowe wysokoprężne i lampy    halogenowe, takie jak lampy słoneczne używane w solariach

3-5

 

Wysoko- i bardzo wysokoprężne lampy    halogenowe i lampy ksenonowe, takie jak lampy słoneczne, lampy solaryjne,    układy lamp impulsowych
Literatura

1. PN-EN 170