Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości

Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości

W chwili obecnej w Polsce zagadnienia związane z wymaganiami stawianymi sprzętowi chroniącemu przed upadkiem z wysokości i metodami jego badań oraz podstawowymi zasadami użytkowania zawarte są w następujących Polskich Normach: PN-EN 353-1:2005 [1], PN-EN 353-2:2005 [2], PN-EN 354:2012 [3], PN-EN 355:2005 [4], PN-EN 360:2005 [5], PN-EN 361:2005 [6], PN-EN 362:2006 [7],  PN-EN 363:2008 [8],  PN-EN 795:2012 [9], PN-EN 358:2002 [10].

Systemy, w które jest zestawiany indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości można podzielić na dwa podstawowe rodzaje:

 • powstrzymujące spadanie z wysokości,
 • uniemożliwiające rozpoczęcie spadania z wysokości.

Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, aby prawidłowo spełniał swoje funkcje, musi być odpowiednio dobrany do stanowiska, na którym jest stosowany. Przyczyną tego jest ograniczona uniwersalność przedstawionych poprzednio składników systemu, a co za tym idzie konieczne jest jego dostosowanie do warunków pracy.

Literatura

 1. PN-EN 353-1:2005 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości.Część 1:Urządzenia samozaciskowe ze sztywną prowadnicą.
 2. PN-EN 353-2:2005 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości.Część 2:Urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicą.
 3. PN-EN 354:2012 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Linki bezpieczeństwa.
 4. PN-EN 355:2005 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Amortyzatory.    
 5. PN-EN 360:2005 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Urządzenia samohamowne.
 6. PN-EN 361:2005 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Szelki bezpieczeństwa.    
 7. PN-EN 362:2006 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Łączniki.
 8. PN-EN 363:2008 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Systemy powstrzymywania spadania.
 9. PN-EN 795:2012 Ochrona przed upadkiem z wysokości. Urządzenia kotwiczące.
 10. PN-EN 358:2002 Indywidualny sprzęt ochronny ustalający pozycję podczas pracy i zapobiegający upadkom z wysokości. Pasy ustalające pozycję podczas pracy i ograniczające przemieszczanie oraz linki ustalające pozycję podczas pracy.