Przecięcia, przekłucia oraz otarcia

PRZECIĘCIA, PRZEKŁUCIA ORAZ OTARCIA

Przecięcia, przekłucia oraz otarcia to najczęściej występujące urazy mechaniczne. Urazy kończyn górnych stanowiły w 2005 roku aż 42,34 % ogólnej liczby urazów. Przecięcia, przekłucia mogą być wywołane przez ostre przedmioty znajdujące się w środowisku pracy, wyroby lub narzędzia, takie jak np. noże, piły łańcuchowe, poruszające się elementy maszyn.

Ochrona przed tymi zagrożenia realizowana jest przez zastosowanie: