Kultura bezpieczeństwa a wyniki ekonomiczne

 

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA A WYNIKI EKONOMICZNE PRZEDSIĘBIORSTW

 

Kultura bezpieczeństwa stanowi wynik indywidualnych i grupowych wartości, postaw, postrzegania kompetencji i wzorców zachowań oraz stylu i jakości zarządzania bezpieczeństwem. Według wielu ekspertów to właśnie niedostateczna kultura bezpieczeństwa jest źródłową przyczyną wielu wypadków, awarii i katastrof, a podnoszenie jej poziomu powinno doprowadzić do zmniejszenia ich liczby, a co za tym idzie zmniejszenia związanych z nimi kosztów i poprawy osiąganych wyników ekonomicznych.

 

Podnoszenie poziomu kultury bezpieczeństwa jest procesem, w który powinni być zaangażowani pracownicy na wszystkich szczeblach - od dyrektora zaczynając, a na szeregowym pracowniku kończąc. Wspólne budowanie świadomości i odpowiedzialności w zakresie bhp, w połączeniu z kształceniem na temat bezpiecznych zachowań, wpływa pozytywnie na poziom kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach.

Trudno jest ocenić bezpośredni wpływ kultury bezpieczeństwa na wyniki finansowe przedsiębiorstw. Na ogół kwestie dotyczące poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia rozpatruje się jako generujące koszty, lecz jednocześnie powszechne jest przekonanie, że poprawa ta może przynieść ekonomiczne korzyści dla przedsiębiorstw, a nawet całych społeczeństw. Badania przeprowadzone przez CIOP-PIB w ramach programu wieloletniego „Poprawa Bezpieczeństwa i Warunków Pracy” wykazały, że:

  • w przedsiębiorstwach o podwyższonej składce wypadkowej poziom kultury bezpieczeństwa jest niższy niż w tych przedsiębiorstwach, w których składka nie była podwyższana,
  • w przedsiębiorstwach o niskim poziomie kultury bezpieczeństwa nakłady na prewencję na 1 zatrudnionego są niższe niż w przedsiębiorstwach o wysokim poziomie kultury bezpieczeństwa,
  • w grupie przedsiębiorstw o wysokim poziomie kultury bezpieczeństwa kondycja ekonomiczna jest oceniana jako dobra dwa razy częściej niż w grupie przedsiębiorstw o niskim poziomie kultury bezpieczeństwa,
  • w przedsiębiorstwach o wysokim poziomie kultury bezpieczeństwa znacznie częściej ocenia się jako skuteczne prowadzone działania prewencyjne,
  • występują statystycznie istotne związki o dużej sile między kulturą bezpieczeństwa a wskaźnikiem wypadkowości w przedsiębiorstwach.

 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zamieszczonych niżej materiałach. 

 

 

 

 
Zobacz także
 
Dokumentacja powypadkowa ON-LINE
interaktywna aplikacja umożliwiająca sporządzenie i wydrukowanie ON-LINE dokumentów powypadkowych