Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 11 (434) LISTOPAD 2007
 • Znaczenie badań okulistycznych u pracowników zatrudnionych przy produkcji chloru metodą rtęciową
  Agnieszka Kobierzycka-Bala, Marta Misiuk-Hojło, Aneta Hill-Bator, Anna Affelska-Jercha, Ewa Lewczuk, s. 7-9
 • Zagrożenia w podziemnych parkingach samochodowych - toksyczne, pożarowe i wybuchowe
  Ivan Makhniashvili, Zbigniew Makles, s. 10-13
 • Ocena narażenia dermalnego
  Małgorzata Pośniak, Magdalena Galwas, s. 14-17
 • Gaśnice w zakładach pracy - dobór i rozmieszczenie (1)
  Krzysztof Łangowski, s. 20-22
 • Znaczenie badań okulistycznych u pracowników zatrudnionych przy produkcji chloru metodą rtęciową
  Agnieszka Kobierzycka-Bala, Marta Misiuk-Hojło, Aneta Hill-Bator, Anna Affelska-Jercha, Ewa Lewczuk

  Rtęć i chlor mogą wpływać toksycznie na narząd wzroku. Celem przedstawionej w artykule pracy była ocena wpływu rtęci na narząd wzroku u osób zatrudnionych przy produkcji chloru metodą rtęciową. Przebadano 20 pacjentów (39 oczu). Oceniano stan przedniego odcinka i dno oka, ciśnienie wewnątrzgałkowe, pole widzenia podstawowe oraz na barwę czerwoną i zieloną. U większości pacjentów stwierdzono zmiany w przednim odcinku oka. Zaburzenia pola widzenia stwierdzono w 7 oczach, a zaburzenia pola widzenia na barwy w 14. Uzyskane wyniki wskazują na konieczność okresowych badań okulistycznych u pracowników narażonych na działanie rtęci i chloru.


  Zagrożenia w podziemnych parkingach samochodowych - toksyczne, pożarowe i wybuchowe
  Ivan Makhniashvili, Zbigniew Makles

  Parkowanie pojazdów samochodowych w dużych miastach nastręcza olbrzymie trudności. Racjonalnym rozwiązaniem tego problemu są podziemne parkingi wielostanowiskowe, usytuowane w miejscach wzmożonego ruchu, a więc w centrach metropolii. W artykule przedstawiono zagrożenia jakie mogą stwarzać pojazdy, których miejscem parkowania są podziemne garaże.


  Ocena narażenia dermalnego
  Małgorzata Pośniak, Magdalena Galwas

  "Dermalne narażenie zawodowe na szkodliwe substancje chemiczne stanowi zauważalny problem dla wielu grup zawodowych w rolnictwie, przemyśle oraz w sektorze usług. Ocena zawodowego narażenia dermalnego jest jednym z elementów oceny ryzyka związanego ze stosowaniem czynników chemicznych w pracy. Jest ona bardzo istotna z uwagi na skutki tego narażenia, które mogą mieć charakter miejscowy i/lub układowy. Celem artykułu jest przedstawienie głównych założeń dotyczących oceny narażenia dermalnego na substancje chemiczne. W artykule omówiono mechanizmy wchłaniania przez skórę oraz czynniki wpływające na dermalną absorpcję substancji chemicznych. Przedstawiono definicję narażenia dermalnego oraz zasady klasyfikacji i oznakowania substancji wchłanianych przez skórę. Zaprezentowano także zasady i metody pomiaru niezbędne do oceny zawodowego narażenia dermalnego."


  Gaśnice w zakładach pracy - dobór i rozmieszczenie (1)
  Krzysztof Łangowski

  W artykule rozpoczynającym cykl na temat podręcznego sprzętu gaśniczego omówiono wymogi prawne dotyczące wyposażania obiektów w gaśnice. Ponadto poruszono i zasygnalizowano w nim niektóre praktyczne aspekty ich doboru i rozmieszczenia w budynkach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego i obiektach przemysłowych oraz magazynowych.


  Streszczenia roczników
  2021 - 1999
  Wybierz rocznikWybierz numer