Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 4 (357) KWIECIEŃ 2001
Ograniczanie ryzyka przy użytkowaniu pras.Środki ochronne odgradzające i dystansujące
Stanisław Kowalewski

Artykuł wieńczy cykl poświęcony ryzyku obsługi pras. W numerach 11/98, 3 i 4/00 BP przedstawiono poszczególne elementy procesu oceny ryzyka obsługi pras, tzn. zdefiniowano stanowiska pracy i sposoby obsługi pras, rozpoznano zagrożenia, oszacowano i oceniono ryzyko realizacji rozpoznanych zagrożeń. W tym artykule przedstawiono metody ograniczania ryzyka, ktore są zgodne z europejską koncepcją kształtowania bezpieczeństwa maszyn opartej na tzw. triadzie redukcji ryzyka do poziomu akceptowalnego.


Zagrożenia chemiczne w przemyśle garbarskim
Wojciech Domański, Jolanta Surgiewicz

Garbowanie skóry obejmuje wiele procesów chemicznych i operacji mechanicznych. Stopień zagrożenia czynnikami chemicznymi zależy od rodzaju prowadzonego procesu chemicznego i operacji mechanicznej. Rodzaje zanieczyszczeń chemicznych występujących w powietrzu na stanowiskach pracy warsztatu mokrego, garbowania i wykańczania mokrego są podobne lecz ich stężenia są na różnym poziomie. Całkiem inny rodzaj związków chemicznych występuje w powietrzu na stanowiskach pracy wykańczania końcowego.


Ochrony spawalnicze oczu i twarzu nowej generacji
Zygmunt Kubacki, Adam Pościk, Grzegorz Owczarek

Omówiono zagrożenia oczu i twarzy występujące podczas spawania, dyrektywy nowego podejścia oraz przepisy normalizacyjne ustanowione w Unii Europejskiej i w Polsce w zakresie ochrony oczu i twarzy spawacza. Szczegółowo przedstawiono konstrukcję i dobór spawalniczych przyłbic, tarcz, kapturów i filtrów oraz szybek ochronnych.


Wdrażanie dyrektyw Wspólnot Europejskich dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy do prawa francuskiego
Krystyna Zakrzewska-Szczepańska, Małgorzata Kurowska

W ramach PHARE `99 w listopadzie ub. r. miała miejsce wizyta polskich ekspertów we Francji. Celem tej wizyty było zapoznanie się z efektami wdrażania dyrektyw Wspólnot Europejskich dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy do prawa francuskiego. Czytelników na pewno zainteresuje doświadczenie francuskie dotyczące wdrażania Wspólnot Europejskich w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy do prawa krajowego.


Testy psychologiczne przydatne w doborze osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych
Anna Łuczak

W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy prowadzone są prace walidacyjne nad komputerowymi wersjami testów psychologicznych, przydatnych w doborze osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych. Dotychczas opracowane zostały trzy testy: Czas reakcji z wyborem, Tablice liczbowe i Skala jawnego niepokoju. Aktualnie walidowane są kolejne testy psychologiczne: SPM, CORSI, SIGNAL oraz 2 HAND.


Streszczenia roczników
2021 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer