Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 7(598) LIPIEC 2021
 • Pole elektromagnetyczne emitowane przez systemy radiokomunikacyjne – zmiany poziomów ekspozycji na terenie Warszawy w XXI wieku
  Krzysztof Gryz, Jolanta Karpowicz, Patryk Zradziński, s. 5-9
 • Możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną – opinie pracodawców
  Karolina Pawłowska-Cyprysiak, Katarzyna Hildt-Ciupińska, s. 10-13
 • Jak rozwijać kapitał psychologiczny pracowników w celu poprawy ich dobrostanu? Przykłady interwencji
  Zofia Mockałło, Aleksandra Stachura-Krzyształowicz , s. 14-17
 • Szczepienia ochronne w Polsce
  Małgorzata Gołofit-Szymczak, Rafał L. Górny, s. 18-21
 • Wpływ ekspozycji na zimno na sprawność manualną pracownika używającego rękawic ochronnych
  Magdalena Młynarczyk, Joanna Orysiak, Emilia Irzmańska, s. 22-26
 • Pole elektromagnetyczne emitowane przez systemy radiokomunikacyjne – zmiany poziomów ekspozycji na terenie Warszawy w XXI wieku
  Krzysztof Gryz, Jolanta Karpowicz, Patryk Zradziński

  Powszechne wykorzystywanie systemów radiokomunikacyjnych przyczynia się do ekspozycji ludzi na pole elektromagnetyczne emitowane przez te systemy. Ze względu na dużą liczbę użytkowników w środowisku wielkomiejskim występuje tu największe zagęszczenie anten radiokomunikacyjnych oraz pole elektromagnetyczne o najbardziej złożonym widmie częstotliwości. W artykule przedstawiono wyniki rozpoznania i oceny ekspozycji na pole elektromagnetyczne emitowane przez systemy radiokomunikacyjne. Te wyniki bazują na rezultatach badań własnych i charakteryzują niemal dwudziestoletnią ewolucję parametrów ekspozycji w centrum Warszawy. Wskazują ponadto, że do 2020 r. w budynkach użyteczności publicznej i w otwartej przestrzeni miasta nie dochodziło w Warszawie do ekspozycji pracowników na pole elektromagnetyczne o poziomie wymagającym okresowej kontroli według wymagań prawa pracy. Badania nie obejmowały oceny parametrów lokalnego narażenia na silniejsze pole elektromagnetyczne bezpośrednio przy antenach nadajników, zlokalizowanych najczęściej na dachach budynków lub wolnostojących konstrukcjach wsporczych.

   

   

  DOI: 10.5604/01.3001.0015.0295  Możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną – opinie pracodawców
  Karolina Pawłowska-Cyprysiak, Katarzyna Hildt-Ciupińska

  Celem artykułu jest przedstawienie opinii pracodawców o zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Możliwość podjęcia pracy to szansa na rozwój osobowości oraz ograniczenie izolacji społecznej tych osób, jednakże z punktu widzenia pracowników powiatowych urzędów pracy szanse na taką aktywność są niewielkie. Główną tego przyczyną jest niski poziom wykształcenia, gdyż zdecydowana większość osób z niepełnosprawnością intelektualną posiada jedynie podstawowe wykształcenie, a tylko niewielka część – zawodowe specjalne. Mimo że ludzie pozytywnie odnoszą się do aktywności zawodowej tej grupy, to nie są skłonni do jej zatrudniania we własnych przedsiębiorstwach. Badania kwestionariuszowe prowadzone w CIOP-PIB w roku 2020 miały na celu pokazanie, jaka opinia panuje wśród pracodawców na temat osób z niepełnosprawnością intelektualną jako pracowników oraz na temat ich zatrudniania. W artykule zawarto wyniki tych badań.

   

  DOI: 10.5604/01.3001.0015.0298  Jak rozwijać kapitał psychologiczny pracowników w celu poprawy ich dobrostanu? Przykłady interwencji
  Zofia Mockałło, Aleksandra Stachura-Krzyształowicz

  W ostatnich latach szczególną uwagę poświęca się dobrostanowi pracowników, a także interwencjom, których celem jest utrzymywanie bądź poprawa tegoż dobrostanu. Dotychczasowe badania wykazały, że jednym ze sposobów zachowania lub poprawy zdrowia i samopoczucia pracowników jest budowanie ich zasobów psychologicznych. Celem artykułu jest przedstawienie skutecznych interwencji zmierzających ku budowaniu zasobu osobistego, jakim jest kapitał psychologiczny.

  W artykule przedstawiono typologię interwencji organizacyjnych oraz omówiono model interwencji rozwijającej kapitał psychologiczny pracowników. Następnie opisano przykłady oddziaływań opartych na tych założeniach oraz wiele innych interwencji, które są skuteczne w rozwijaniu kapitału psychologicznego i podnoszą poziom dobrostanu pracowników.

   

  DOI: 10.5604/01.3001.0015.0301  Szczepienia ochronne w Polsce
  Małgorzata Gołofit-Szymczak, Rafał L. Górny

  Najskuteczniejszą metodą profilaktyki w zwalczaniu chorób zakaźnych są szczepienia ochronne. Szczepienia dają możliwość kontrolowania rozwoju chorób, a w wielu przypadkach pozwalają je całkowicie wyeliminować. W artykule przybliżono czytelnikowi wiedzę z zakresu historii szczepień, rodzajów odporności organizmu oraz typów szczepionek. Przeanalizowano ponadto uregulowania prawne z zakresu szczepień obowiązkowych i zalecanych w Polsce.

   

  DOI: 10.5604/01.3001.0015.0302  Wpływ ekspozycji na zimno na sprawność manualną pracownika używającego rękawic ochronnych
  Magdalena Młynarczyk, Joanna Orysiak, Emilia Irzmańska

  Ekspozycja na środowisko zimne może negatywnie wpływać na organizm pracownika. Niekorzystne warunki mogą prowadzić do wychłodzenia części dystalnych, jak również organizmu, a nawet do hipotermii. W artykule skupiono uwagę na jednym z elementów wpływu środowiska zimnego na organizm człowieka, a dokładniej na sprawności manualnej. Przedstawiono w nim wpływ środowiska zimnego na zmiany sprawności rąk, co z kolei może się przekładać m.in. na zwiększenie liczby  wypadków, a więc bezpieczeństwo pracy.

   

  DOI: 10.5604/01.3001.0015.0304  Streszczenia roczników
  2021 - 1999
  Wybierz rocznikWybierz numer