Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 6(597) CZERWIEC 2021
Aktywność fizyczna jako sposób radzenia sobie ze stresem zawodowym
JOANNA ROSAK-SZYROCKA

Stres zawodowy przyczynia się do powstawania i zaostrzania przebiegu wielu zaburzeń w stanie zdrowia, sprzyja powstawaniu wypadków przy pracy i obniża wydajność pracy, przez co zakłóca funkcjonowanie firm i niesie ze sobą straty materialne. Stres jest także niekorzystny dla państwa, gdyż ponosi ono koszty związane z leczeniem pracowników i wypłatami świadczeń z tytułu pogorszenia stanu zdrowia pracujących. W artykule omówiono stres zawodowy w aspekcie podejmowania aktywności fizycznej przez pracowników, którzy w dobie pandemii zaczęli pracować zdalnie. Wykazano, że podejmowanie aktywności fizycznej sprzyja walce ze stresem, pomaga nabrać dystansu do problemów związanych z pracą, ale także pozytywnie wpływa na ogólną jakość życia pracowników. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały również, że podejmowanie aktywności fizycznej, jaką jest bieganie, pozwala pracownikom odprężyć się, wypocząć i w ten sposób zadbać o higienę umysłu.

 

 

DOI: 10.5604/01.3001.0014.9357Fizjologiczne drżenie mięśniowe – wpływ wybranych czynników zewnętrznych. Przegląd piśmiennictwa
JOANNA MAZUR-RÓŻYCKA

W artykule poruszono zagadnienia związane ze zjawiskiem fizjologicznego drżenia mięśniowego, które z różnym natężeniem występuje u wszystkich ludzi bez wyjątku. Opisano wpływ czynników zewnętrznych (tj. używek, zmęczenia, niedoboru snu) na fizjologiczne drżenie mięśniowe. W przypadkuwzmożonego drżenia mięśniowego może wystąpić ograniczenie zdolności motorycznych oraz osłabienie koordynacji wzrokowo-ruchowej, co może powodować obniżenie precyzji wykonywania czynności.

 

 

DOI: 10.5604/01.3001.0014.9358Wirusy enteropatogenne w środowisku pracy pracowników oczyszczalni ścieków
AGATA STOBNICKA-KUPIEC , RAFAŁ L. GÓRNY

Ścieki trafiające do oczyszczalni mogą zwierać chorobotwórcze wirusy, w związku z czym pracownicy tych zakładów stanowią grupę zawodową narażoną na kontakt z tymi szkodliwymi czynnikami biologicznymi w trakcie wykonywania czynności zawodowych. Źródłami tych patogenów może być zarówno bioaerozol, emitowany w trakcie procesów technologicznych, jak i ścieki, osady ściekowe czy zanieczyszczone powierzchnie. Narażenie na patogenne szczepy wirusów może stać się przyczyną różnych chorób i dolegliwości zdrowotnych, które obejmują zarówno infekcje jelitowe, jak i pozajelitowe. Głównymi elementami prewencji zagrożeń zawodowych w tej grupie pracowników powinny być rzetelna ocena ryzyka oraz stosowanie odpowiednich środków profilaktycznych.

 

 

DOI: 10.5604/01.3001.0014.9360Produkcja mięsa i związane z nią zawodowe narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne
ANNA ŁAWNICZEK-WAŁCZYK

Wzrost popytu konsumenckiego na mięso w Europie spowodował powstanie wielu nowych zakładów pracy zajmujących się ubojem i produkcją wyrobów z mięsa, a Polska jest 7. największym eksporterem mięsa na świecie, z udziałem na poziomie 4,3%. Niestety przemysłowa hodowla zwierząt oraz produkcja mięsa wiąże się z ryzykiem narażenia pracowników na wiele szkodliwych bakterii, grzybów, wirusów i pasożytów pochodzenia zwierzęcego. W artykule przedstawiono najważniejsze czynniki zoonotyczne oraz drogi ich rozprzestrzeniania się w zakładach uboju, rozbioru mięsa oraz przetwórstwa mięsnego, a także omówiono podstawowe działania profilaktyczne.

 

 

DOI: 10.5604/01.3001.0014.9361Streszczenia roczników
2021 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer