Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 9 (540) WRZESIEŃ 2016
Wybrane aspekty doboru rękawic ochronnych do pracy w przemyśle meblarskim
Paulina Chęsy, Paulina Wójcik, Joanna Kurpiewska

W artykule przedstawiono najbardziej powszechne zagrożenia mogące występować
w przemyśle meblarskim oraz zasady doboru rękawic ochronnych do tych zagrożeń.

Na podstawie analizy czynności wykonywanych na różnych stanowiskach pracy przemysłu meblarskiego można stwierdzić, że główne zagrożenie jest związane z działaniem pojedynczych czynników: mechanicznych, chemicznych oraz termicznych, lub łącznym działaniem dwóch czynników: mechanicznych i chemicznych, lub trzech czynników: mechanicznych, chemicznych i termicznych. W związku z czym, w artykule przedstawiono normy, w których opisano wymagania, jakie powinny spełniać rękawice ochronne, aby mogły być stosowane w narażeniu na działanie ww. czynników. Dla wybranych czynności omówiono rodzaj zagrożenia oraz przedstawiono przykładowe zalecane konstrukcje oraz materiał rękawic ochronnych.Ocena komfortu użytkowania wybranych modeli środków ochrony indywidulanej z wykorzystaniem techniki 3D
Krzysztof Makowski, Agnieszka Brochocka, Emilia Irzmańska

W artykule przedstawiono badania komfortu użytkowania obuwia roboczego, masek i półmasek indywidualnie dopasowanych do kształtu ciała użytkownika. Do wykonania modeli środków ochrony indywidualnej wykorzystano technikę cyfrowego odwzorowania 3D. Tak uzyskane modele poddano ocenie komfortu użytkowania, porównując je ze standardowymi wyrobami dostępnymi na rynku. W wyniku badań stwierdzono, że indywidualne dopasowanie ŚOI zmodyfikowanych z wykorzystaniem cyfrowego odwzorowania wymiarów antropometrycznych znacząco wpływa na poprawę komfortu ich użytkowania.Roczne rozkłady wartości dobowych poziomu hałasu w środowisku w wybranych punktach pomiarowych
Honorata Kujawa-Łobaczewska, Jerzy Maciejczyk, Tadeusz Wszołek

W pracy zaprezentowano analizę rozkładu wartości wyników pomiarów i wskaźników zagrożeń hałasowych środowiska w wybranych długookresowych przedziałach czasowych. Wyniki i wnioski z tej analizy posłużą w następnych etapach badań do opracowania procedury pozwalającej na poprawny wybór lokalizacji punktu pomiarowego oraz okresu wykonywania pomiarów, zapewniający odpowiednio dokładne obliczenia wskaźnika LDWN na podstawie niekompletnego zestawu danych, nieobejmującego wszystkich dni w roku. Rezultaty obliczeń przedstawiono na bazie wyników ciągłego monitoringu hałasu drogowego prowadzonego w 4 punktach w głównych miastach województwa kujawsko-pomorskiego, tj. Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Grudziądzu.Obciążenie narządu wzroku podczas pracy z komputerem na stanowiskach o szczególnych wymaganiach percepcyjno-decyzyjnych
Joanna Kamińska

W artykule przedstawiono informacje na temat występowania dolegliwości narządu wzroku u osób pracujących z komputerem na stanowiskach o szczególnych wymaganiach percepcyjno-decyzyjnych (kontrolerów ruchu lotniczego, dyspozytorów straży pożarnej czy dyspozytorów przesyłu gazu), wykorzystujących nowoczesne urządzenia informatyczne i komunikacyjne z wyświetlaczem. Opisano czynniki, które mogą wpływać na zwiększenie obciążenia narządu wzroku oraz zasady profilaktyki z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy.Streszczenia roczników
2021 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer