Informacje ogólne

 

Informacje ogólne o substancjach mogących powstać w trakcie poważnej awarii

 

Przewidywanie możliwości powstawania substancji niebezpiecznych w wyniku pożarów lub reakcji niekontrolowanych stanowibardzo trudny i skomplikowany problem, nie tylko ze względu na zmieniające się, w przypadku utraty kontroli nad procesami, warunki zachodzenia reakcji chemicznych, ale przede wszystkim z uwagi na ogromną liczbę możliwych przemian fizykochemicznych i wielką liczbę możliwych substancji, które mogą powstać w wyniku przemian istniejących substancji lub reakcji między nimi. Z tego powodu, trudno jest określić, choćby nawet ogólne, teoretyczne zasady przewidywania tworzenia się substancji niebezpiecznych w warunkach awarii. Każdy proces technologiczny wymaga indywidualnej, szczegółowej analizy. Niemniej jednak, można stwierdzić, że w większości przypadków obecność prekursorów ma decydujący wpływ na prawdopodobieństwo powstania konkretnych substancji niebezpiecznych. Natomiast, w przypadku braku prekursorów większość substancji niebezpiecznych nie może powstać.

 

Najczęściej kwestie prognozowania powstających substancji rozwiązywane są na podstawie doświadczalnie wyznaczanych wielkości termodynamicznych lub kinetycznych w konkretnych modelowych procesach, mających na celu odzwierciedlenie, w laboratoryjnych warunkach, sytuacji awaryjnych mogących zachodzić podczas procesów technologicznych. Dla pojedynczego procesu czy linii technologicznej liczba możliwych kombinacji warunków, w wyniku których mogą zostać utworzone nowe substancje niebezpieczne jest również znaczna. Przy rozważaniach dla dużej grupy substancji, praktycznie nie ma możliwości modelowania w warunkach laboratoryjnych przebiegu procesów chemicznych prowadzących do powstania wybranych substancji niebezpiecznych, które zachodzą w realnych sytuacjach przemysłowych awarii chemicznych. Niemożliwe są również jakiekolwiek próby symulacji takich procesów na instalacjach przemysłowych.

 

Nie oznacza to jednak, że niemożliwe jest teoretyczne podejście do problematyki powstawania substancji niebezpiecznych w trakcie poważnych awarii.