WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
Rekomendowane metody

 

Metody oznaczania czynników szkodliwych w środowisku pracy

 

NAJNOWSZE OPUBLIKOWANE METODY W PiMOŚP

 

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy z 2021, Numer 2 (108)

 

Furan Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem chromatografii gazowej Małgorzata Kucharska , Anna Pisarska , Jakub Smuga , Wiktor Wesołowski

Rozpuszczalne związki wolframu. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy Paweł Wasilewski

 

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy z 2021, Numer 1 (107)

 

Benzydyna. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy / Benzidine. Determination in workplace air Anna Jeżewska, Agnieszka Woźnica

Dinitrotoluen. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy Anna Jeżewska, Dorota Kondej

Żelazowanad. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy Jolanta Surgiewicz