Wyszukiwanie w bazie substancji

 
II etap PW (2011-2013)

 

Materiały opracowane w ramach realizacji II etapu programu wieloletniego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” dofinansowanego w latach 2011–2013 w zakresie służb państwowych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Główny koordynator: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

 

Zalecenia profilaktyczne dotyczące ograniczania zagrożeń związanych z emisją szkodliwych substancji chemicznych dla osób pracujących z biurowymi urządzeniami drukującymi i powielającymi

Autor: Joanna Kowalska

Ocena narażenia na szkodliwe substancje chemiczne występujące w powietrzu podczas konserwacji obrazów - Materiały informacyjne

Autor: Anna Jeżewska

Zagrożenia chemiczne w pracowni konserwacji malarstwa  – Materiały szkoleniowe

Autorzy: Anna Jeżewska, Małgorzata Szewczyńska, Agnieszka Woźnica