Czynniki zagrożeń zawodowych
PROMIENIOWANIE OPTYCZNE

 

 

 

Sztuczne promieniowanie optyczne – zasady oceny ryzyka zawodowego. Poradnik
- Agnieszka Wolska

Poradnik został wydany na potrzeby pracodawców i służb bhp w celu ułatwienia interpretacji zapisów aktów prawnych wdrażających dyrektywę 2006/25/WE, identyfikacji źródeł promieniowania optycznego mogących stanowić o zagrożeniu dla zdrowia, wyznaczania wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji (MDE), wyznaczania poziomu promieniowania i ekspozycji na promieniowanie optyczne, właściwego przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego. W poradniku omówiono stan prawny odnośnie do narażenia na sztuczne promieniowanie optyczne, przedstawiono liczne przykłady obliczeń poziomów ekspozycji i oceny zagrożenia na typowych stanowiskach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł technologicznych. Dysponując wynikami poziomu promieniowania lub ekspozycji pracodawca, korzystając z poradnika, może samodzielnie wykonać ocenę ryzyka zawodowego.

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: A4
Liczba stron: 170
ISBN: 978-83-7373-154-7
Rok wydania: 2013


Lokalizacja defektów materiałowych z wykorzystaniem promieniowania podczerwonego
- G. Owczarek, G. Gralewicz

Książka jest przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych nieinwazyjnymi metodami diagnostyki termograficznej. Zaprezentowano w niej metody pomiaru (ze szczególnym uwzględnieniem metody termografii dynamicznej) z zastosowaniem promieniowania podczerwonego, służące do lokalizacji defektów w strukturach jedno- i wielowarstwowych. Dokonano przeglądu bezkontaktowych metod pomiaru temperatury oraz najważniejszych zastosowań termografii. Opisano metody termografii dynamicznej oraz przedstawiono wyniki badań materiałów z defektem i bez defektu. W książce zamieszczono również dwujęzyczny (polski i angielski) wykaz najważniejszych terminów z zakresu termografii. Pojęcia zamieszczone w tym wykazie zostały krótko zdefiniowane i omówione.Format: 17 x 243 cm - B5
Liczba stron: 58
ISBN: 83-7373-026-5
Rok wydania: 2003


Ochrona przed promieniowaniem laserowym
- G. Owczarek

W monografii przedstawiono wybrane zagadnienia związane z promieniowaniem laserowym, które charakteryzuje się właściwościami niespotykanymi w przypadku innych rodzajów promieniowania. Promieniowanie laserowe jest coraz powszechniej wykorzystywane w przemyśle, medycynie, w wojsku. Wraz z rozwojem zastosowań ochrona przed tym promieniowaniem dotyczy coraz szerszego grona użytkowników.Format: 16 x 23 cm - B5
Liczba stron: 73
ISBN: 83-7373-060-5
Rok wydania: 2002


Ochrona oczu przed promieniowaniem laserowym
- G. Owczarek

W poradniku scharakteryzowano promieniowanie laserowe, podano klasyfikację urządzeń laserowych, omówiono zagadnienia związane z narażeniem i ochroną przed tym promieniowaniem oraz podano sposoby obliczania maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji dla oczu i skóry. Zamieszczono też wykaz norm i słownik polsko-angielsko-niemiecki terminów z zakresu omawianej tematyki. W opracowaniu przedstawiono metody kontroli zagrożeń związanych z eksploatacją urządzeń laserowych, a także kryteria wyboru ochrony indywidualnych i ochron zbiorowych chroniących przed promieniowaniem laserowym.Format: 16,5 x 23,5 cm - B5
Liczba stron: 37
ISBN: 83-7373-030-3
Rok wydania: 2002


Automatyczne filtry spawalnicze - inteligentna ochrona oczu. Zasady stosowania i użytkowania
- G. Owczarek, Z. KubackiFormat: 14 x 20,5 cm - A5
Liczba stron: 28
ISBN: 83-88703-42-0
Rok wydania: 2001


Okulary przeciwsłoneczne. Konstrukcja, przeznaczenie, wymagania
- A. PościkFormat: 14,5 x 20,5 cm - A5
Liczba stron: 32
ISBN: 83-88703-43-9
Rok wydania: 2001


Zasady higienicznej oceny nielaserowego promieniowania optycznego
- A. Wolska, S. Marzec, G. Owczarek

W opracowaniu przedstawiono nowe zasady i kryteria oceny zagrożenia pracowników promieniowaniem nadfioletowym, widzialnym, podczerwonym, przykłady zagrożenia promieniowaniem optycznym, środki ochrony oczu i skóry.Format: 16,5 x 23,5 cm - B5
Liczba stron: 48
ISBN: 83-88703-47-1
Rok wydania: 2001