Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Certyfikacja Wyrobów

 

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów

 OGŁOSZENIE

 

Informujemy, że w związku ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi w CIOP-PIB od dnia 1 lutego 2015 r. działania w zakresie oceny typu WE środków ochrony indywidualnej oraz dobrowolnej certyfikacji w tym obszarze są realizowane w nowo utworzonej komórce organizacyjnej o nazwie Ośrodek Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych, zlokalizowanej w siedzibie Instytutu w Łodzi.


W związku z powyższym w sprawach związanych ze zleceniami certyfikacji środków ochrony indywidualnej prosimy o przekazywanie korespondencji bezpośrednio na adres:

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Ośrodek Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych

ul. Wierzbowa 48, 90-133 Łódź

Telefon:  (42) 678 19 63 w. 85,  (42) 648 02 48,  (42) 648 02 44

 e-mail: agste@ciop.lodz.pl, dajak@ciop.lodz.pl, bokuc@ciop.lodz.plewgla@ciop.lodz.pl

 


Jako jednostka certyfikująca wyroby Instytut posiada akredytację od dnia 19 grudnia 1994 r. Aktualny certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji Nr AC 018 ważny jest do 26 lipca 2021 r.

Zakres akredytacji Ośrodka Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych AC 018

 

 Wyroby podlegające ocenie zgodności / certyfikacji w CIOP-PIB:

 • środki ochrony indywidualnej, w tym:
  • środki ochrony układu oddechowego,
  • środki ochrony głowy,
  • środki chroniące przed upadkiem z wysokości,
  • odzież ochronna,
  • środki ochrony oczu i twarzy,
  • środki ochrony słuchu,
  • środki ochrony kończyn górnych,
  • środki ochrony kończyn dolnych,
  • środki izolujące cały organizm;
 • maszyny i urządzenia, w tym:
  • maszyny do obróbki drewna,
  • pilarki przenośne z piłą łańcuchową do drewna;
 • środki ochrony zbiorowej, w tym:
  • urządzenia ochronne bezdotykowe, oburęcznego sterowania,
  • wentylatory przemysłowe,
  • przemysłowe filtry powietrza oraz materiały filtracyjne;
 • sprzęt izolacyjny i ochronny wysokiego napięcia,
 • drabiny powszechnego użytku,
 • narzędzia do maszynowej obróbki drewna,
 • odzież roboczą,
 • materiały włókiennicze przeznaczone na odzież ochronną i roboczą,
 • tekstylia dla służby zdrowia,
 • śpiwory,
 • urządzenia odciągowe,
 • odkurzacze przemysłowe,
 • urządzenia odsysające i odkurzające,
 • okulary przeciwsłoneczne,
 • oprawki okularowe,
 • soczewki okularowe,
 • siedziska biurowe i siedziska biurowe rehabilitacyjne,
 • urządzenia kotwiczące (nieobjęte dyrektywą 89/686/EWG),
 • materiały przeznaczone do produkcji rękawic ochronnych
 • materiały i elementy konstrukcyjne stosowane w obuwiu.