Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Wykaz certyfikatów
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 

Porozumienie PJN

   
 
Certyfikacja dobrowolna rękawic na znak ERGO GLOVES

Ośrodek Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych CIOP-PIB realizuje procesy certyfikacji dobrowolnej rękawic do zastosowań zawodowych i pozazawodowych na znak ERGO GLOVES

 

Certyfikacja w trybie dobrowolnym prowadzona jest zgodnie z programem certyfikacji PR-PEG-01 opracowanym przez Ośrodek Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych CIOP-PIB, który odpowiada programowi typ „N” według normy PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 „Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów”.

 

Pliki do pobrania:

Program certyfikacji PR-PEG-01 „Certyfikacja dobrowolna rękawic na znak ERGO GLOVES” (PDF)

Wzór formularza: „Zlecenie przeprowadzenia certyfikacji rękawic na znak ERGO GLOVES” (PDF, DOC)

Wzór formularza: „Ankieta charakterystyki rękawic” (PDF, DOC

 

Wypełniony formularz zlecenia i ankiety oraz egzemplarz rękawic zgłaszanych do certyfikacji należy przesyłać do Ośrodka Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych CIOP-PIB w Łodzi (adres: 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 48)

 

Wykazy wydanych certyfikatów na znak ERGO GLOVES

Wykazy unieważnionych certyfikatów na znak ERGO GLOVES

  • Brak unieważnień