Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Rozporządzenie (UE) nr 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej

 

Ocena zgodności – środki ochrony indywidualnej

 

CIOP-PIB jest jednostką notyfikowaną nr 1437 w zakresie oceny zgodności według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.03.2016) w odniesieniu do następujących procedur:

  • Badanie typu UE – moduł B
  • Nadzorowane kontrole produktu w losowych odstępach czasu – moduł C2
  • Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji – moduł D

 

Zakres wyrobów podlegających ocenie zgodności w CIOP-PIB w obszarze rozporządzenia (UE) nr 2016/425:

 

Sprzęt zapewniający ochronę klatki piersiowej i pachwin

Sprzęt zapewniający ochronę oczu

Sprzęt zapewniający ochronę twarzy

Sprzęt zapewniający ochronę stóp, nóg i ochronę przed poślizgiem

Sprzęt zapewniający ogólną ochronę ciała (odzież)

Sprzęt zapewniający ochronę rąk i ramion

Sprzęt zapewniający ochronę głowy

Sprzęt zapewniający ochronę słuchu

Sprzęt zapewniający ochronę przed zimnem [> -50 ° C]

Sprzęt zapewniający ochronę przed zimnem [zimno > -50 ° C], [ekstremalne zimno <-50 ° C]

Sprzęt zapewniający ochronę przed ekstremalnym zimnem [<-50 ° C]

Sprzęt zapewniający ochronę przed ciepłem [> 100 ° C oraz ogień i płomień]

Sprzęt ochrony układu oddechowego

Sprzęt chroniący przed porażeniem prądem elektrycznym

Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości

Sprzęt chroniący przed przecięciem przenośnymi piłami łańcuchowymi

Sprzęt chroniący przed czynnikami biologicznymi

Sprzęt ochronny przed szkodliwym hałasem

Sprzęt chroniący przed strumieniem wysokiego ciśnienia

Sprzęt chroniący przed promieniowaniem jonizującym

Sprzęt chroniący przed zagrożeniami mechanicznymi

Sprzęt chroniący przed poślizgiem

Sprzęt chroniący przed substancjami i mieszaninami, które są niebezpieczne dla zdrowia

Sprzęt chroniący przed wibracjami

Specjalistyczne obszary kompetencji: odzież chroniąca przed elektrycznością statyczną

Specjalistyczne obszary kompetencji: odzież ochronna dla spawaczy i czynności pokrewnych

Specjalistyczne obszary kompetencji: ubrania strażackie

Specjalistyczne obszary kompetencji: odzież o intensywnej widzialności

Specjalistyczne obszary kompetencji: sprzęt ochronny do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem

 

Zakres notyfikacji CIOP-PIB opublikowany w bazie NANDO:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notification.pdf&dir_id=155501&ntf_id=283942

 

Zakres akredytacji CIOP-PIB jako jednostki certyfikującej wyroby nr AC 018, z uwzględnieniem oceny zgodności środków ochrony indywidualnej według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425

Lista specyfikacji technicznych wykorzystywanych w procesach oceny zgodności środków ochrony indywidualnej według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425

 

Pliki do pobrania w celu ubiegania się o przeprowadzenie oceny zgodności środków ochrony indywidualnej:

  • Formularz wniosku o przeprowadzenie badania typu UE
  • Formularz wniosku o udział jednostki notyfikowanej w procedurze oceny zgodności środków ochrony indywidualnej z typem
    według modułu C2 lub modułu D

Wypełniony wniosek wraz z dokumentami i wzorem wyrobu należy przesyłać na adres:

Ośrodek Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych CIOP-PIB

90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 48

  • Podstawowe informacje na temat oceny zgodności środków ochrony indywidualnej


Przydatne linki:

 

Wykazy certyfikatów badania typu UE dla środków ochrony indywidualnej wydanych przez CIOP-PIB: