Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Sela Sp. z o.o.

 

 

Adres pocztowy:  
Sela sp. z o.o. ul. św. Kingi 5a  
65-215 Zielona Góra
 
Podstawa (rodzaj) działalności gospodarczej:  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
 
Zakres działalności w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy:
Centrum BHP i PPOŻ. Sela to przedsiębiorstwo świadczące usługi z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa dla sektora mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw prosperujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie Niemiec. Współpracujemy z szerokim spektrum firm zarówno z branży produkcyjnej, handlowo-usługowej, medycznej, administracyjnej, budowlanej, spożywczej, e-commerce i wielu innych.Zakres działalności obejmuje:
realizację zadań z katalogu zadań Służby BHP, w tym m.in.:

 • o przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP, o prowadzenie postępowania powypadkowego, o reprezentacja firm przed organami państwowymi, o opracowywanie instrukcji BHP i PPOŻ., o opracowywanie ocen ryzyka zawodowego oraz pozostałej dokumentacji BHP, o opiniowanie planów modernizacji, o przedstawianie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy itp.
 • szeroki wachlarz szkoleń,  
 • działalność konsultingowo-doradczą,  
 • audyty,  
 • wspieranie istniejących Służb BHP w firmach,  
 • koordynację szkoleń firm z dużym rozproszeniem terytorialnym,
 • świadczenie usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej,  
 • działania eventowo-szkoleniowe z zakresu BHP i PPOŻ,
 • organizowanie badań środowiska pracy,
 • a także budowania i wzmacniania kultury bezpieczeństwa.

Wśród Klientów firmy Sela znajdują się firmy o bardzo wysokiej kulturze organizacyjnej, kulturze pracy oraz bezpieczeństwa. Pracując z najbardziej wymagającymi klientami, pracujemy na podstawie bardzo wysokich standardów, co jest gwarantem jakości.

 

Wykaz podstawowych obszarów działalności firmy:

 

Oferta edukacyjna z zakresu bhp:
Działalność szkoleniowa i doradcza prowadzona jest od 2007r. i obejmuje następujące obszary:

 1. Szkolenia wstępne z zakresu BHP.  
 2. Szkolenia okresowe z zakresu bhp dla stanowisk:
  • robotniczych
  • administracyjno-biurowych
  • inżynieryjno-technicznych
  • kierowniczych/pracodawców
  • medycznych
  • kadry dydaktycznej
  • innych.
 3. Szkolenia okresowe z zakresu BHP według standardów Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie dla osób zatrudnionych na stanowiskach:
  • robotniczych
  • administracyjno-biurowych
  • inżynieryjno-technicznych
  • kierowniczych/pracodawców/nadzoru.
 4. Szkolenia okresowe z zakresu BHP on-line dla stanowisk:
  • administracyjno-biurowych
  • inżynieryjno-technicznych
  • kierowniczych/pracodawców
  • medycznych
  • kadry dydaktycznej
  • przedstawicieli handlowych.
 5. Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
 6. Szkolenia dla osób udzielających instruktażu stanowiskowego.
 7. Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 8. Szkolenia z zakresu budowania i wzmacniania kultury bezpieczeństwa.
 9. Szkolenia z zakresu uprawnień energetycznych (eksploatacja oraz dozór).
 10. Szkolenia z zakresu pracy na wysokości.
 11. Szkolenia z zakresu obsługi i konserwacji wózków widłowych, suwnic itp.
 12. Szkolenia z zakresu facility safety.
 13. Szkolenia z zakresu podstaw bezpieczeństwa drogowego (safety day).
 14. Szkolenia rozwojowe.

 

Historia firmy:  
Firma Sela od 2005r. funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząc działalność handlowo-usługową obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.  Przez niemal 14 lat działalności firma Sela rozwinęła nie tylko paletę usług, ale również skalę funkcjonowania. Na dzień dzisiejszy jest firmą ogólnopolską, której siedziba główna mieści się w Zielonej Górze w woj. lubuskim. Posiada oddział w Poznaniu.
 
Tabela. 1 Najważniejsze daty w działalności firmy Sela sp. z o.o.

Data Wydarzenie
2001 Powstanie firmy założonej przez osobę fizyczną.
2005 Przekształcenie firmy w Spółkę z o.o.
2007 Uzyskanie wpisu do rejestru firm szkoleniowych
2007 Uzyskanie certyfikatu "W pełni zaradni". Znak promujący pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.
2009 Certyfikat akredytacji środowiskowej potwierdzający kryteria jakościowe prowadzonych szkoleń dla osób dorosłych
2010 Uzyskanie dofinansowania ze środków UE na realizację projektu: "BHP to nie mit, szkolenia BHP, PPOŻ., pierwszej pomocy dla sektora MŚP z woj. lubuskiego"
2010 Uzyskanie dofinansowania ze środków UE na realizację projektu:" Nowoczesna firma to bezpieczna firma – szkolenia BHP, PPOŻ., Pierwszej pomocy dla sektora MŚP z województwa lubuskiego".
2013 Uzyskanie dyplomu dla partnera informacyjnej kampanii społecznej: ZDROWA I BEZPIECZNA PRACA W SZKOLE.
2013 Uzyskanie wyróżnienia w konkursie: Lubuskie Perły Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw 2013 w kategorii Małe Przedsiębiorstwa.
2014 Przystąpienie do projektu "Społeczna odpowiedzialność biznesu".
2015 Certyfikat Zielonej Firmy Świadomej Środowiska.
2015 Przystąpienie do grupy roboczej "Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie" i prace nad kształtem szkoleń okresowych Sygnatariuszy Porozumienia (do dnia dzisiejszego)
2017 Laureat konkursu "Biznes wrażliwy Społecznie" edycja 2017, wyróżnienie za zaangażowanie społeczne i wspieranie rozwoju społeczności lokalnej. Nagrodzona dobra praktyka : Edukując młodzież
2017 Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy za udział w programie prewencyjnym "Bezpieczeństwo pracy w małych zakładach"
2017 Uzyskanie akredytacji do prowadzenia przez pracowników szkoleń okresowych na programach przygotowanych przez zespół "Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie"
2018 Nawiązanie partnerstwa w ramach działań CSR z PGNiG w obszarze edukacji społeczności lokalnej na rzecz bezpieczeństwa, zdrowia i życia.
2019 Realizacja indywidualnego projektu szkoleniowego dla trenerów / szkoleniowców Sela.
2019 Uzyskanie rekordowej liczby pracowników oraz współpracowników, obsługiwanych przedsiębiorstw oraz przychodów ze sprzedaży.

 

Opis bazy dydaktyczno-usługowej:

Siedziba firmy Sela, to obiekt znajdujący się w pobliżu centrum miasta Zielonej Góry, przy ul. św. Kingi 5a. To budynek 3 kondygnacyjny, w którym znajduje się:

 • PARTER: warsztat, mini-magazyn, pomieszczenie biurowe
 • I PIĘTRO: sekretariat, gabinet Kierownika Biura, Gabinet Specjalistów ds. BHP, pomieszczenie sanitarne, kuchenne, pomieszczenie gospodarcze
 • II PĘTRO: sala szkoleniowa, przyboczna salka szkoleniowa, gabinet Prezesa Zarządu, Pomieszczenie biurowe (BHP/Koordynator Szkoleń/Specjalista ds. Rozwoju), Serwerownia, Pomieszczenia sanitarne.

 
Struktura organizacyjna Centrum BHP i PPOŻ. Sela
 
 
Szkolenia oraz kursy prowadzone są w wyposażonej w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny sali szkoleniowej w siedzibie Sela Sp. z o. o. w Zielonej Górze, a także w salach szkoleniowych / konferencyjnych klienta lub w obiektach wynajmowanych na potrzeby szkoleń. Podczas prowadzonych szkoleń i kursów specjaliści / trenerzy Sela Sp. z o. o. stosują aktywne metody pracy, mają  do dyspozycji:

 • komputery z dostępem do bezprzewodowego Internetu,
 • rzutniki multimedialne i tablice interaktywne pozwalające na prezentacje i projekcje filmów, ćwiczeń, gier, prowadzenie wspólnych zajęć praktycznych,
 • laptopy z aktualnym, nowoczesnym, oryginalnym oprogramowaniem,
 • telewizor HD,
 • różne typy fantomów pozwalające na przeprowadzanie praktycznych ćwiczeń resuscytacji,
 • symulatory dachowania, zderzeń,
 • trenażery gaśnicze,  
 • alkogogle,
 • namiot zadymiany podczas szkoleń,
 • przenośmy defibrylator AED  w wersji do ćwiczeń,
 • plansze edukacyjne,
 • zestawy gier i zabaw edukacyjnych o tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa pracy, pierwszej pomocy przedmedycznej, ochrony przeciwpożarowej,  
 • flipchart-y, zestawy przyborów biurowych itp.


Charakterystyka klientów w obszarze BHP: 
Z usług doradczych korzystają zarówno klienci kompleksowej obsługi BHP i PPOŻ., ale też podmioty zewnętrzne w ramach usług indywidualnych. Najczęstszą formą doradztwa jest przeprowadzanie audytów zarówno całej firmy, jak i wybranych obszarów. Audyty zakończone są rekomendacjami oraz przedstawieniem propozycji rozwiązań technicznych, organizacyjnych, ludzkich czy rozwojowych, których zastosowanie wpłynie na poprawę diagnozowanego problemu/obszaru newralgicznego.
Firma Sela w dniu na dzień dzisiejszy ma pod swoją opieką ponad 120 firm, głównie z województwa lubuskiego, ale również na terenie całej Polski. Zapewniamy Firmom kompleksowa obsługę zapewniając sprawowanie służby BHP w oparciu o outsourcing. Nasze Firmy zatrudniają łącznie ponad 15 000 osób.

 


 
Najważniejsze osiągnięcia, certyfikaty i uznania:

 1. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych
 2. Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy
 3. Certyfikat OPZL
 4. Certyfikat Zielonej Firmy
 5. Certyfikat „Biznes Wrażliwy Społecznie”
 6. Certyfikat „Lubuskie Perły Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw”
 7. Certyfikat CIOP  "Zdrowa i Bezpieczna Praca w Szkole"
 8. Certyfikat „W pełni zaradni”
 9. Certyfikat akredytacji środowiskowej
 10. Certyfikat Sztabu ratownictwa Zielona Góra


Osoba do kontaktu, telefon, e-mail, adres www: 
Prezes Zarządu: Katarzyna Świtalska
k.switalska@selabhp.pl, 606 290 017
 
Kierownik Biura: Agnieszka Skubiszewska
a.skubiszewska@selabhp.pl, 699 953 570
 
Sekretariat: Arkadiusz Żyłowski biuro@selabhp.pl, 68 325 01 30
 
Koordynator Szkoleń: Alicja Kicińska a.kicinska@selabhp.pl, 699 953 567
 
Specjalista ds. Rozwoju: Anna Wodnicka a.wodnicka@selabhp.pl, 509 20 250
 
Adres www:  www.selabhp.pl