Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Urządzenia używane na zewnatrz pomieszczeń podlegające ograniczeniu hałasu


CIOP-PIB jest od 15 lipca 2004 r. jednostką notyfikowaną nr 1437 w zakresie prowadzenia procedur oceny zgodności w odniesieniu do określonych postanowień dyrektywy 2000/14/WE dotyczących:

  • okresowej kontroli zgodności urządzenia z dokumentacją techniczną i sprawdzeniu urządzenia w fazie produkcji
  • oceny zgodności
  • oceny systemu zapewnienia jakości

Zakres wyrobów podlegających ocenie zgodności w CIOP-PIB w obszarze dyrektywy 2000/14/WE:

Schematy procedur oceny zgodności:


Pliki do pobrania:


Wniosek wraz z dokumentami wskazanymi w załączniku do wniosku i wzorem wyrobu należy przesyłać do Ośrodka Certyfikacji Wyrobów w Warszawie (ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa) lub w Łodzi (ul. Wierzbowa 48, 90-133 Łódź)


Od dnia 1 maja 2004 r. wprowadzanie do obrotu wyrobu podlegającego oznakowaniu CE, a nie posiadającego takiego oznakowania jest zabronione, pod rygorem zastosowania sankcji określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.).


Przydatne linki: