Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Certyfikacja - informacje ogólne

 


"Certyfikacja
- działanie trzeciej strony wykazujące, że należycie zidentyfikowany
                         wyrób, proces lub usługa są zgodne z określonymi wymaganiami."

Zakres certyfikacji prowadzonej w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy obejmuje:

  • certyfikację wyrobów
  • certyfikację kompetencji personelu

Działalność tą prowadzą w Instytucie dwa ośrodki:

  • Ośrodek Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych
    • ocena zgodności wyrobów na oznakowanie CE
    • dobrowolna certyfikacja wyrobów

  • Ośrodek Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP
    • certyfikacja kompetencji wykładowców problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, specjalistów bezpieczeństwa i higieny pracy, specjalistów ds. pomiarów parametrów warunków pracy, audytorów systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Dodatkowo Ośrodek zajmuje się certyfikacją kompetencji jednostek, zajmujących się edukacją wyżej wymienionych grup specjalistów.