Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Komunikaty

 

W związku z Zarządzeniem Nr 6/2017 Dyrektora CIOP-PIB z dnia 01 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego uprzejmie informujemy, że z dniem 01 czerwca 2017 roku Ośrodek Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania zmienił nazwę na Ośrodek Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP.