Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Wykaz certyfikatów
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 

Porozumienie PJN

   
 
Wykaz jednostek

 

 Informator dla jednostek - Wykaz jednostek edukacyjnych o uznanych kompetencjach - stan na dzień 05.11.2018 r.

Lp.Numer certyfikatuPosiadacz certyfikatuAdresData ważności
1 JE-1/2001 Centrum Edukacyjne Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego ul.Czerniakowska 16,00-701 Warszawa Zarządzenie Nr 8/2001 dyrektora CIOP z dn. 8.05.2001
2 JE-3/2001 Instytut Organizacji i Ochrony Pracy  "CON-LEX" Sp. z o.o. ul. Graniczna 24, 26-600 Radom 30.05.2019
3 JE-4/2001 ZIAD Bielsko-Biała SA - Ośrodek Doskonalenia Zawodowego al. Armii Krajowej 220, 43-300 Bielsko-Biała 09.01.2020
4 JE-8/2004 Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy TBF s.c. ul. Św. Wincentego 114/260, 03-291 Warszawa 15.10.2020
5 JE-10/2004 Wyższa Szkoła Logistyki ul. E. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań 14.06.2019
6 JE-13/2004 Tarbonus Sp. z o.o. ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków 06.06.2020
7 JE-16/2004 Ośrodek Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy ul. Wojska Polskiego 42, 98-200 Sieradz 27.12.2018
8 JE-20/2005 Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a, 50-148 Wrocław 13.12.2020
9 JE-21/2005 Agencja Ochrony Pracy i Środowiska "BHPE" ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów 26.06.2021
10 JE-24/2006 Ośrodek Szkolenia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ul. Ciołka 12, 01-402 Warszawa 15.02.2019
11 JE-28/2008 Biuro Kompleksowej Obsługi Firm "J&J" s.c. ul. Kościuszki 5a, 82-200 Malbork 06.05.2018
12 JE-31/2009 Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. ul. Karolinki 1, 40-467 Katowice 11.02.2019
13 JE-15/2004 SEKA S.A. ul. Paca 37, 04-386 Warszawa 17.12.2018