Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Przerwanie

Informator dla jednostek - Przerwanie


Przerwanie procesu uznawania kompetencji może nastąpić jeżeli wnioskujący:

•   wystąpi o przerwanie procesu uznawania kompetencji
•   nie usunie w uzgodnionym terminie niezgodności
•   nie wywiąże się w uzgodnionym terminie ze zobowiązań finansowych

Decyzję o przerwaniu procesu uznawania kompetencji podejmuje Pełnomocnik Dyrektora ds. Certyfikacji Kompetencji Personelu.