Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Wykaz certyfikatów
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 

Porozumienie PJN

   
 
Przerwanie

Informator dla jednostek - Przerwanie


Przerwanie procesu uznawania kompetencji może nastąpić jeżeli wnioskujący:

•   wystąpi o przerwanie procesu uznawania kompetencji
•   nie usunie w uzgodnionym terminie niezgodności
•   nie wywiąże się w uzgodnionym terminie ze zobowiązań finansowych

Decyzję o przerwaniu procesu uznawania kompetencji podejmuje Pełnomocnik Dyrektora ds. Certyfikacji Kompetencji Personelu.