Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Kryteria uznawanie kompetencji

Kryteria uznawania kompetencji ustalono w celu zapewnienia niezbędnego poziomu merytorycznego i organizacyjnego jednostek edukacyjnych. O uznanie kompetencji mogą ubiegać się jednostki edukacyjne, które:

 • prowadzą studia podyplomowe i/lub szkolenia, których ukończenie może stanowić podstawę do wydania w Ośrodku następujących certyfikatów kompetencji:
  • wykładowcy problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • specjalisty bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • specjalisty ds. pomiarów parametrów warunków pracy,
  • auditora systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • konsultanta w zakresie systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • konsultanta w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • opracowują programy szczególowe i narzędzia realizacji szkoleń wdziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem potrzeb różnych grup odbiorców,
 • posiadają odpowiednio przygotowaną kadrę dydaktyczną (lub możliwość korzystania z usług takiej kadry) i zapewniają jej doskonalenie,
 • zobowiążą się, że w okresie ważności uznania kompetencji (3 lata) uzgodniona z Ośrodkiem liczba wykładowców z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnianych w Jednostce, uzyska certyfikaty kompetencji wykładowcy problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
 • posiadają własną odpowiednio wyposażoną bazę lokalową służącą szkoleniu (lub możliwość jej swobodnego wynajmowania),
 • zapewniają osobom uczestniczącym w kursach niezbędne materiały szkoleniowe,
 • dokumentują i analizują opinie uczestników szkoleń.