Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Oświetlenie w zakładzie pracy - zasady doboru, pomiary

Szkolenia specjalistyczne - Oświetlenie w zakładzie pracy

Tematyka szkolenia specjalistycznego: "Oświetlenie w zakładzie pracy - zasady doboru, pomiary"

Lp. Temat Proponowana liczba godzin
1 Podstawy techniki oświetlenia (pojęcia, prawa).

2 godz.

2 Podstawowe parametry oświetlenia elektrycznego (podlegającego ocenie).

1 godz.

3 Źródła światła. Oprawy oświetleniowe i urządzenia oświetleniowe.

3 godz.

4 Sposoby oświetlenia oraz zasady jego doboru.

2 godz.

5 Konserwacja urządzeń oświetleniowych. Oświetlenie awaryjne.

1 godz.

6 Sposób pomiaru podstawowych parametrów oświetlenia elektrycznego.

1,5 godz.

7 Sposób pomiaru oświetlenia pomieszczeń światłem dziennym.

1,5 godz.

8 Ćwiczenia w laboratoriach - pomiary, obliczenia.

2 godz.