Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Zagrożenia hałasem i drganiami mechanicznymi w środowisku pracy

Szkolenia specjalistyczne - Zagrożenia hałasem i drganiami mechanicznymi w środowisku pracy

Tematyka szkolenia specjalistycznego: „Zagrożenia hałasem w środowisku pracy”

Lp. Temat Proponowana liczba godzin
1 Normy europejskie i krajowe z zakresu ochrony przed hałasem.

1 godz.

2 Metody pomiaru i oceny hałasu.

1 godz.

3 Metody pomiaru i oceny hałasu infradźwiękowego.

1 godz.

4 Sygnały dźwiękowe bezpieczeństwa.

1 godz.

5 Metody pomiaru i oceny hałasu ultradźwiękowego.

1 godz.

6 Zabezpieczenia przeciwhałasowe.

1 godz.

7 Stosowanie i dobór ochronników słuchu.

1 godz.

8 Prognozowanie hałasu.

1 godz.

9 Metody pomiaru hałasu.

1 godz.

10 Zastosowanie komputerowych programów do oceny hałasu.

1 godz.

11 Aparatura pomiarowa.

2 godz.

12 Ćwiczenia w laboratoriach.

9 godz.

Tematyka szkolenia specjalistycznego: „Zagrożenia drganiami mechanicznymi w środowisku pracy”

Lp. Temat Proponowana liczba godzin
1 Wiadomości podstawowe.

1 godz.

2 Normy europejskie i krajowe z zakresu ochrony przed drganiami mechanicznymi.

1 godz.

3 Zasady pomiaru drgań mechanicznych na stanowiskach pracy, oceny narażenia i ryzyka zawodowego.

1 godz.

4 Metody pomiaru i oceny drgań mechanicznych - karty badań.

2 godz.

5 Stosowanie rękawic antywibracyjnych w profilaktyce zespołu wibracyjnego

1 godz.

6 Zastosowanie komputerowych programów do oceny drgań mechanicznych.

1 godz.

7 Aparatura pomiarowa.

2 godz.

8 Ćwiczenia w laboratoriach.

3 godz.