Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Szkolenia specjalistyczne

O szkoleniach specjalistycznych


Tematyka szkoleń specjalistycznych:

•  Zagrożenia hałasem i drganiami mechanicznymi w środowisku pracy
•  Oświetlenie w zakładzie pracy - zasady doboru, pomiary
•  Ocena obciążenia i komfortu termicznego
•  Zagrożenia czynnikami chemicznymi i pyłami w środowisku pracy

Mogą być uznawane zaświadczenia o szkoleniach, ukończonych w okresie ostatnich 3 lat od daty złożenia wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji, w jednostkach edukacyjnych znajdujących się w "Rejestrze jednostek edukacyjnych" prowadzonym w Ośrodku Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP. 
Zaświadczenia o szkoleniach, ukończonych w jednostkach edukacyjnych o uznanych przez CIOP kompetencjach rozpatrywane są na mocy podpisanych umów.