Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Odnowienie

Po upływie terminu ważności certyfikatu kompetencji, na wniosek certyfikowanej osoby (złożony co najmniej 3 miesiące przed upływem ważności certyfikatu kompetencji) Ośrodek przeprowadza proces ponowienia certyfikatu kompetencji. W przypadku złożenia wniosku o ponowną certyfikację w terminie późniejszym, decyzja o certyfikacji może być podjęta w terminie do 7 miesięcy od daty upływu ważności certyfikatu. Data wydania i  początku ważności certyfikatu nie może być wcześniejsza od daty decyzji o certyfikacji/recertyfikacji. Po upływie 7 miesięcy od daty upływu ważności certyfikatu nie jest możliwe ponowienie ważności certyfikatu kompetencji. Zgodnie z zobowiązaniami certyfikowanej osoby, należy zaprzestać powoływania się na certyfikat kompetencji w okresie pomiędzy upływem ważności poprzedniego certyfikatu a datą ponownej certyfikacji.

Warunkiem ponowienia certyfikacji kompetencji jest:

    • przedłożenie dokumentów świadczących o tym, że osoba certyfikowana podwyższała w okresie ważności certyfikatu kompetencji swoje kwalifikacje w dziedzinie związanej z zakresem działalności objętej certyfikatem,
    • spełnienie wymagań stawianych certyfikowanej osobie przez Ośrodek w trakcie sprawowania nadzoru nad jego działalnością w zakresie objętym certyfikatem kompetencji,
    • brak skarg na poziom wiedzy i umiejętności certyfikowanej osoby oraz nie przekraczanie i nie nadużywanie uprawnień wynikających z certyfikatu kompetencji,
    • potwierdzenie, że certyfikowana osoba nie zaprzestała działalności związanej z kompetencjami potwierdzonymi certyfikatem.