Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Przerwanie

Przerwanie procesu certyfikacji może nastąpić jeżeli ubiegający się:

•   wystąpi o przerwanie procesu certyfikacji,
•   nie usunie w uzgodnionym terminie niezgodności,
•   nie wywiąże się w uzgodnionym terminie z zobowiązań finansowych.

W przypadku przerwania procesu certyfikacji z powodów wymienionych wyżej opłata wstępna nie podlega zwrotowi.