Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Opłaty

 

CENNIK (opłat związanych z certyfikacją kompetencji wykładowcy oraz specjalisty BHP)   

 

Nr konta bankowego CIOP-PIB :
Bank PEKAO S.A., 00-950 Warszawa, ul. Jasna 1
95 1240 6247 1111 0000 4975 9963