Aktualności

 

Międzynarodowy konkurs na fotografię dotyczącą tematyki pracy, zorganizowany przez Europejską Agencję w 2011 r.,  wygrał Polak, Krzysztof Maksymowicz. Jury przyznało mu pierwszą nagrodę za zdjęcie pt. "Dressmaker".
Nagrodę specjalną przyznano także drugiemu uczestnikowi z Polski, Pawłowi Rudzie, za zdjęcie pt. "Cold sandwich".

 

Konkurs „Nagroda za Dobrą Praktykę” rozwiązany  więcej ...
Dostępny jest już "Przewodnik po kampanii" w języku polskim

 


Inauguracja Kampanii w Europie

28 kwietnia 2010 r. uroczyście zainaugurowano w Parlamencie Europejskim Kampanię Informacyjną na Rzecz Bezpieczeństwa Eksploatacji Maszyn, Urządzeń i Budynków, będącą częścią wieloletniego projektu pn. Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy.

Więcej informacji na temat  przebiegu kampanii w Europie udostępnia jej główny organizator - Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, na stronie internetowej www.osha.europa.eu

Polską edycję kampanii koordynuje Centralny Instytut Ochrony Pracy
– Państwowy Instytut Badawczy, pełniący rolę Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

 
Bezpieczeństwo Eksploatacji Europejska KAMPANIA 2011