Moduł 2 "Elementy ergonomii, fizjologii i higieny pracy"
pdf Karta modułu

  pobierz        

pdf Lekcja 1 "Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy"

  pobierz        

  pdf Foliogramy do Lekcji 1

  pobierz        

pdf Lekcja 2 "Fizjologia pracy"

  pobierz        

  pdf Foliogramy do Lekcji 2

  pobierz        

pdf Lekcja 3 "Higiena pracy"

  pobierz        

  pdf Foliogramy do Lekcji 3

  pobierz        

pdf Lekcja 4 "Higieniczne warunki pomieszczeń pracy"

  pobierz        

 

pdf

Foliogramy do Lekcji 4

  pobierz        

 

 

 
Bezpieczniej
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy