SPIS FOLIOGRAMÓW
Moduł 1:
pdf Lekcja 1

  pobierz        

pdf Lekcja 2

  pobierz        

pdf Lekcja 3

  pobierz        

pdf Lekcja 4

  pobierz        

pdf Lekcja 5

  pobierz        

Moduł 2:
pdf Lekcja 1

  pobierz        

pdf Lekcja 2

  pobierz        

pdf Lekcja 3

  pobierz        

pdf Lekcja 5

  pobierz        

Moduł 3:
pdf Lekcja 1

  pobierz        

pdf Lekcja 2

  pobierz        

pdf Lekcja 3

  pobierz        

pdf Lekcja 3 Prezentacja "Porażenie prądem" 

  pobierz        

pdf Lekcja 4

  pobierz        

pdf Lekcja 5

  pobierz        

pdf Lekcja 5 Prezentacja "Manipulacja informacją"

  pobierz        

pdf Lekcja 5 Prezentacja "Uzależnienie od telewizji"

  pobierz        

pdf Lekcja 7

  pobierz        

pdf Lekcja 8

  pobierz        

Moduł 4:
pdf Lekcja 1

  pobierz        

pdf Lekcja 1 Prezentacja "Zagrożenia pożarowe"

  pobierz        

pdf Lekcja 2

  pobierz        

pdf Lekcja 3

  pobierz        

pdf Lekcja 4

  pobierz        

pdf Lekcja 4 Prezentacja "Skażenia"

  pobierz        

pdf Lekcja 5

  pobierz        

pdf Lekcja 5 Prezentacja "Zagrożenia terrorystyczne"

  pobierz        

Moduł 5:
pdf Lekcja 1

  pobierz        

pdf Lekcja 2

  pobierz        

pdf Lekcja 3

  pobierz        

pdf Lekcja 4

  pobierz        

pdf Lekcja 5

  pobierz        

pdf Lekcja 6

  pobierz        

 
Bezpieczniej
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy