Opis pracowni
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Redakcja Wydawnictw Naukowych


Przedmiotem działań Redakcji Wydawnictw Naukowych CIOP-PIB jest przygotowywanie edytorskie wydawnictw zwartych Instytutu.

 

Wydawnictwa zwarte będące w ofercie wydawniczej Instytutu mają bardzo zróżnicowany charakter i są adresowane do różnych odbiorców. W ciągu roku jest wydawanych około 20 nowych tytułów. Są to zarówno obszerne monografie, specjalistyczne lub o charakterze interdyscyplinarnym, jak i popularnonaukowe poradniki i broszury czy materiały konferencyjne.

W 2000 r. Instytut wydał na płytach CD oraz drukiem multimedialny 8-tomowy materiał edukacyjny dla uczelni wyższych Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. Publikacja ta jest aktualizowana i weryfikowana. Obecnie materiał jest dostępny na płytach CD i na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W 2009 r. ukazała się kolejna monografia - kompendium najnowszej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii, tak jak poprzednia pod redakcją naukową prof. Danuty Koradeckiej - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Jej angielska wersja Handbook of Occupational Safety and Health ukazała się w 2010 r. na rynku amerykańskim (wyd. Taylor&Francis).

Przykłady innych ważnych publikacje monograficzne Instytutu, to: Ryzyko zawodowe. Metodyczne podstawy oceny (wyd. II, 2009), Prewencja wypadkowa (2008), Zespół chorego budynku (wyd. II, 2009), Dobór środków ochrony indywidualnej (2007). Szczegóły na temat oferty wydawniczej Instytutu dostępne są na stronie internetowej www.ciop.pl w dziale OFERTA - WYDAWNICTWA

Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Redakcja Wydawnictw Naukowych
   telefon e-mail
   mgr Anna Antoniszewska - anant[at]ciop.pl
   mgr Anna Borkowska - anbor[at]ciop.pl
   mgr Krystyna Lewandowska - krlew[at]ciop.pl
   mgr Jolanta Maj - jochu [at]ciop.pl
   mgr Dorota Marzec - doszy[at]ciop.pl
   mgr Małgorzata Przybyszewska - maprz[at]ciop.pl
   dr Agnieszka Szczechura - agszc[at]ciop.pl
   mgr Katarzyna Szumotalska-Samorek - kaszu[at]ciop.pl
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Opracowywanie i wydawanie specjalistycznych wydawnictw i materiałów upowszechniających wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa pracy i ergonomii.
Kierownik projektu - mgr Bożena Popowicz
Wykonawcy -
zobacz więcej
Opracowywanie i wydawanie specjalistycznych wydawnictw i materiałów upowszechniających wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa pracy i ergonomii
Kierownik projektu - mgr Bożena Popowicz
Wykonawcy -mgr Elżbieta Stroka, mgr Anna Borkowska, mgr Dorota Szymczak, mgr Joanna Drożyńska
zobacz więcej
Opracowywanie i wydawanie specjalistycznych wydawnictw i materiałów upowszechniających wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa pracy i ergonomii
Kierownik projektu - mgr Bożena Popowicz
Wykonawcy -
zobacz więcej
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj