Opis pracowni
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Redakcja Wydawnictw Naukowych

 

 

Przedmiotem działań Redakcji Wydawnictw Naukowych CIOP-PIB jest przygotowywanie edytorskie wydawnictw zwartych Instytutu.

Wydawnictwa zwarte będące w ofercie wydawniczej Instytutu mają zróżnicowany charakter i są adresowane do różnych grup odbiorców, w szczególności służb bhp, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu bhp, pracodawców i pracowników oraz osób naukowo zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy lub ergonomią. W ciągu roku jest wydawanych około 20 nowych tytułów. Są to zarówno obszerne monografie, specjalistyczne lub o charakterze interdyscyplinarnym, jak i popularnonaukowe poradniki i broszury czy materiały konferencyjne.

Do ważniejszych publikacji należy opublikowana w 2009 r. monografia – kompendium wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii, pod redakcją naukową prof. Danuty Koradeckiej – Bezpieczeństwo i higiena pracy. Jej angielska wersja Handbook of Occupational Safety and Health ukazała się w 2010 r. na rynku amerykańskim (wyd. Taylor & Francis). W 2020 r. nakładem CRC Press / Taylor & Francis ukazało się 12 anglojęzycznych monografii wchodzących w skład zainicjowanej przez CIOP-PIB serii „Occupational Safety, Health, and Ergonomics: Theory and Practice”. [M1] Przykłady innych ważnych publikacji monograficznych Instytutu to: Hałas ultradźwiękowy w inżynierii środowiska pracy (2020), Inhalacyjne zagrożenia biologiczne a skuteczna ochrona układu oddechowego (2019).

Szczegóły na temat oferty wydawniczej Instytutu dostępne są na stronie internetowej www.ciop.pl w dziale OFERTA – WYDAWNICTWA.

Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Redakcja Wydawnictw Naukowych
   telefon e-mail
   mgr Anna Antoniszewska - anant[at]ciop.pl
   mgr Anna Borkowska - anbor[at]ciop.pl
   prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka -
   mgr Jolanta Maj - jochu [at]ciop.pl
   mgr Dorota Marzec - doszy[at]ciop.pl
   dr Monika Piech-Rzymowska - mopie[at]ciop.pl
   mgr Bożenna Popowicz - bopop[at]ciop.pl
Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj