KULTURA BEZPIECZEŃSTWA

 

Poziom kultury bezpieczeństwa w organizacji ma bezpośredni wpływ na postępowanie pracowników, a przez to na wskaźniki wypadkowości w zakładzie. Kształtowanie pożądanej kultury bezpieczeństwa - jeden z podstawowych celów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - wpływa na poprawę stanu BHP, podnosi ogólną efektywność zakładu i przyczynia się do lepszej kondycji finansowej firmy, a także pozytywnie wpływa na motywację pracowników i zadowolenie z wykonywanej pracy. Potwierdzają to doświadczenia wielu firm m.in. z krajów Unii Europejskiej.

 

Oferta skierowana jest do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw różnych branż.

 

Oferujemy:

  • kompleksową ocenę kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, opracowaną na bazie profesjonalnie przygotowanych i sprawdzonych narzędzi (kwestionariusze, wywiady);
  • opracowanie wytycznych do kształtowania kultury bezpieczeństwa, opartych na wynikach przeprowadzonej oceny oraz uwzględniających specyfikę zakładu pracy.