• Interaktywne narzędzia i bazy danych

Analiza kosztów i korzyści BHP

W serwisie Analiza kosztów i korzyści BHP zamieszczone są aplikacje przeznaczone do analizy kosztów i korzyści wynikających z wdrażania szeroko pojętych działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie posiadające następujące funkcjonalności:

  • Obliczenie składki na ubezpieczenie wypadkowe
  • Obliczenie kosztów wypadku przy pracy z możliwością wydruku Karty kosztów wypadku przy pracy
  • Obliczenie kosztów choroby zawodowej z możliwością wydruku Karty kosztów choroby zawodowej
  • Obliczenie kosztów bhp ponoszonych przez przedsiębiorstwo z możliwością wydrukowania dokumentu zawierającego dane do analizy relacji kosztów i korzyści bhp (w tym koszty prewencji i koszty świadczeń).

W serwisie Analiza kosztów i korzyści BHP zawarte są m.in. informacje dotyczące:

  • zasad wyliczania składki na ubezpieczenie wypadkowe
  • przedstawienia poszczególnych składników kosztów wypadków przy pracy oraz sposobu wyliczenia całkowitego kosztu wypadku,
  • pokazania poszczególnych składników kosztów prewencji,
  • prezentacji powiązań kosztów prewencji z poziomem bezpieczeństwa i warunków bhp w przedsiębiorstwie
  • wyjaśnienia pojęcia korzyści wynikających ze stosowania bhp w przedsiębiorstwie,
  • zasad wykonywania poszczególnych rodzajów analiz relacji koszt-korzyść wraz z przedstawieniem celu przeprowadzania zestawień porównawczych.
 
Co nowego
"

IRYS
Interaktywna ocena RYZyka zawodowego przez Internet. System informatyczny wspomagający stosowanie...

 
 
Zobacz także
"

CHEMPYŁ

Baza wiedzy wspomagająca zadania związane z oceną narażenia i ryzyka zawodowego spowodowanego występowaniem czynników chemicznych i pyłowych w środowisku pracy.

"

Opracowane przez międzynarodowy zespół ekspertów karty charakterystyki zagrożeń zawodowych, związanych z wykonywaniem ponad 80 różnych zawodów, wskazania...

"

Środki ochrony indywidualnej dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz listy kontrolne dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej.